Rekvizīti

 Mūsu rekvizīti

SIA “Kanclers”
Juridiskā adrese: Lielā iela 18, Jelgava, LV 3001
Reģ. Nr: 43603014262

Norēķinu rekvizīti:

LUMINOR BANKA AS
Kods NDEALV2X
Konta Nr. LV86NDEA0000080923000


SEB banka
kods: UNLALV2X
LV12UNLA0008300467032

Piegādes adreses:
Pasta iela 51/7, Jelgava, LV 3001
Katoļu iela 19, Jelgava, LV 3001
Katoļu iela 7, Jelgava, LV 3001